سر ازدواج سرگرمی میلادی مهماندار

سر: ازدواج سرگرمی میلادی مهماندار مهمانداران سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کرم های ابریشم فریاد می کشند

تحقیقات نشان داده گونه ای از کرم های ابریشم در مواجه با حمله مهاجمان سروصدایی مانند سوت ایجاد می کنند و در حقیقت فریاد می کشند. 

کرم های ابریشم فریاد می کشند

کرم های ابریشم فریاد می کشند

عبارات مهم : حشرات

تحقیقات نشان داده گونه ای از کرم های ابریشم در مواجه با حمله مهاجمان سروصدایی مانند سوت ایجاد می کنند و در حقیقت فریاد می کشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، کرم های ابریشم معمولا سروصدایی تولید نمی کنند. ولی محققان اخیرا متوجه شده است اند بعضی از گونه های این حشره صدایی مانند سوت کتری حاوی آب جوش تولید می کنند!

کرم های ابریشم گونه Sphinx هنگام حمله مهاجمان صدایی سوت مانند تولید می کنند. این درحالی است که دانشمندان قبلا تصور می کردند این حشرات کاملا بی سروصدا هستند.

کرم های ابریشم فریاد می کشند

محققان جهت پژوهش تخم پروانه های ماده را پرورش دادند. بعد از آنکه تخم ها به کرم ابریشم تبدیل شدند، به وسیله ابزاری کوچک به آنها حمله کردند و سروصدای این حشرات را با کمک میکروفون گوش دادند.

جین یاک محقق دانشگاه کارلتون دراین باره می گوید: ما پشت سر کرم ها را به آرمی ضربه زدیم تا حمله پرنده یا یک مهاجم را شبیه سازی کنیم.

تحقیقات نشان داده گونه ای از کرم های ابریشم در مواجه با حمله مهاجمان سروصدایی مانند سوت ایجاد می کنند و در حقیقت فریاد می کشند. 

درحال این تحقیق نشان داد اصوات شنیده شده است از درون بدن حشرات است نه بخش های خارجی.

واژه های کلیدی: حشرات | محققان | ابریشم | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz