سر ازدواج سرگرمی میلادی مهماندار

سر: ازدواج سرگرمی میلادی مهماندار مهمانداران سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ساخت فناوری دستگاه های خودشارژ با الهام از مارماهی

محققان با الهام از مارماهی ورقه های پلاستیکی ساخته اند که برق تولید می کنند و قصد دارند با این فناوری دستگاه های خودشارژ بسازند.

ساخت فناوری دستگاه های خودشارژ با الهام از مارماهی

ساخت فناوری دستگاه های خودشارژ با الهام از مارماهی

عبارات مهم : محققان

محققان با الهام از مارماهی ورقه های پلاستیکی ساخته اند که برق تولید می کنند و قصد دارند با این فناوری دستگاه های خودشارژ بسازند.

به گزارش مهر به نقل از تلگراف، محققان با الهام از مارماهی هایی که برق زیادی تولید می کنند، طرحی جهت تولید دستگاه های خودشارژ ساخته اند. در آینده این فناوری توانایی به کارانداختن دستگاه هایی مانند سرعت سنج، پروتزو حتی لنزهای واقعیت افزوده را فراهم می کند.

ساخت فناوری دستگاه های خودشارژ با الهام از مارماهی

مارماهی ها با کمک سلول های نازک بدن خود برق با ولتاژ اوج تولید می کنند. این سلول ها که electrocytes نامیده می شود با وارد کردن یون های سدیم از یک سمت و یون های پتاسیم از سوی دیگر الکتریسیته تولید می کنند. ولتاژ تولیدی هر سلول بسیار کم است ولی در کل انبوه این سلول ها در بدن مارماهی می تواند تا ۶۰۰ ولت برق تولید کند.

محققان دانشگاه فریبورگ، دانشگاه میشیگان و دانشگاه سان دیگو جهت بازسازی این روند از تمایز شوری میان آب تازه و آب شور استفاده کردند. آنها هیدروژل( حباب های رسانای یون) را به ورقه های پلاستیکی تزریق و آنها را با غشایی مملو از یون مجزا کردند.

محققان با الهام از مارماهی ورقه های پلاستیکی ساخته اند که برق تولید می کنند و قصد دارند با این فناوری دستگاه های خودشارژ بسازند.

صدها حباب حاوی نمک و آب تازه در الگویی منظم ایجاد شد. هنگامی که محققان میان بخش های این ژل را تماس ایجاد کردند، در نتیجه الکترولیز معکوس، ۱۰۰ ولت برق تولید شد.

مارماهی همزمان با استفاده از فرستنده های عصبی خود با محلول الکترولیزش تماس دارد، محققان جهت شبیه سازی این بخش نیز از یک الگوی اریگامی استفاده کردند. این بدان معناست که هنگام فشار به ورقه پلاستیکی، فشرده می شود و سلول ها در موقعیت مناسب جهت تولید الکتریسیته قرار می گیرند.

واژه های کلیدی: محققان | دستگاه | فناوری | استفاده | دانشگاه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz