سر ازدواج سرگرمی میلادی مهماندار

سر: ازدواج سرگرمی میلادی مهماندار مهمانداران سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار حوادث مجرم سابقه داری که یک دختر را در خیابان مجروح کرده بود، در شهر گردانده شد

متهم سابقه دار روز ۱۵ مهر امسال دختر نوجوانی را در سطح شهر و درملأعام با ضربات متعدد چاقو مجروح کرده و گریخته بود.

مجرم سابقه داری که یک دختر را در خیابان مجروح کرده بود، در شهر گردانده شد

عبارات مهم : مجروح

متهم سابقه دار روز ۱۵ مهر امسال دختر نوجوانی را در سطح شهر و درملأعام با ضربات متعدد چاقو مجروح کرده و گریخته بود.

کشور عزیزمان ایران نوشت: دختر مصدوم به علت وخامت حالش به بیمارستان انتقال یافته شد.جست و هوا پلیس جهت دستگیری ضارب ادامه یافت تا اینکه مشخص شد وی در یکی از استان های همجوار مخفی شده است است.مأموران انتظامی بعد ازدریافت نیابت قضایی در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهم را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی اسفراین گفت: با توجه به اینکه متهم از مجرمان سابقه دار بوده و دختر جوان را به نحوه فجیعی مجروح کرده بود با دستور قضایی روزیکشنبه در سطح شهر گردانده شد. دخترمجروح با توجه به شدت جراحات و وخیم بودن حالش دیروز به بیمارستانی در مشهد انتقال یافته شد.

مجرم سابقه داری که یک دختر را در خیابان مجروح کرده بود، در شهر گردانده شد

واژه های کلیدی: مجروح | انتقال | خیابان | انتظامی | فرمانده انتظامی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz